יום שלישי 16 אוקטובר 2018   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים   לוח אירועים   תצוגה למורה  

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
נחל אלכסנדר ח3
מבחן באנגלית לשכבה יב
17
נחל אלכסנדר ח1
יציאה להצגה שכבת י
הרצאה ערבית ט2
הרצאה ערבית ט1
הרצטה ערבית ט3
18
סינמה דרייב יא
Book Task
19
20
21
יום הזיכרון לרבין חט"ע
יום הזיכרון לרבין חט"ב
22
בחירות מועצת תלמידים
ישיבות פדגוגיות ז2 14:30 -15:15
ישיבות פדגוגיות ז1 13:45-14:30
מבחן בביולוגיה 5 לשכבה יא שיעור:
23
נחל אלכסנדר י4
יום כימיה ט
24
פתיחת שנה משצים
מבחן בהשכלה כללית לכיתה י1, י2 שיעור:
מבחן בספרות לכיתה יא4 שיעור:
25
סדנא לקראת גיוס יא
מנבחן בהשכלה כללית לכיתה י3 שיעור:
אולימפיאדת מתמטיקה חט"ב וחט"ע מקוון
26
27
28
מבחן בתנ"ך לכיתה יא3 שיעור:
29
מבחן בחקלאות לשכב יב שיעור:
מבחן בתנ"ך לכיתה יא4 שיעור:
מבחן במדעי מחשב/אלקטרוניקה/מוסיקה/תיאטרון
מבחן בתנ"ך לכיתה יא2 שיעור:
מבחן בתנ"ך לכיתה יא1 שיעור:
30
הכנה לגיחה ט1
אולימפיאדת במדעי מחשב מקוון חט"ע
31
הכנה לגיחה ט2
מוזיאון רבין שכבת יב 08:00-14:00
מבחן במדעים לכיתה ח1 שיעור:
מבחן במדעים לכיתה ח3 שיעור
מבחן במדעים לכיתה ח2 שיעור
מבחן בערבית לשכבה י שיעור:
01
מוזיאון חיל האויר שוחרים ט+ י
מבחן בהסטוריה לכיתה יא4 שיעור:
מבחן בספרות לכיתה יא 2שיעור:
מבחן ברוסית לכיתה י4 שיעור
מבחן בספרות לכיתה יא1 שיעור:
מבחן בספרות לכיתה יא3 שיעור:
מבחן בלשון והבעה לכיתה יב4 שיעור:
02
03
יצוא ל-iCalendar
מעודכן ל: 16.10.2018, שעה: 08:05, מסך: A120054
שחף מערכות מידע